Cao nhân đã xuất hiện, các chị vào xem rồi in ra cho các anh tiện tham khảo nhé.

Vẫn biết lấy vợ là chuyện tốt cho các anh, nhưng không ngờ tốt tới mức này cơ... Chị em mình tự hào lên nhé, vì bản thân chúng ta đã là của quý rồi.

hình ảnh