Qua Tết rồi mới có dịp thong thả ngồi lại bà tám cùng đám chị em. Trừ mình, đến 4/3 bọn hắn đều đã lập gia đình. Nghe hắn bêu xấu và than phiền về các ông chồng, nào là ở bẩn, nào là mê game gủng chẳng đỡ đần vợ con gì.

Có đứa còn hài hơn bảo tôi...

hình ảnh
Nghe vừa hài vừa hoang mang gớm! 
Theo chị em mình thì có nên lấy chồng không?