chào mọi người, chuyện là em đang yêu 1 anh và gia đình anh đều theo đạo công giáo, em và anh cũng xác định tiến tới hôn nhân. Em nghe mọi người nói là ngoại đạo phải học giáo lý mất 6 tháng và phải theo bên đó. Em thì lại rất tín bên em (Phật Giáo). Anh có nói là muốn cưới thì phải học giáo lý, không thì lúc cưới sẽ không ai đến dự cả. Em lo quá, có anh chị nào ngoại đạo mà cưới người bên đạo thì chỉ dạy giúp em hiểu thêm được không ạ, chứ công việc của em không thể nghỉ để học tận 6 tháng được, em cảm ơn!