Các mẹ ơi, có mẹ nào biết nhiều về việc chuẩn bị cho người thân sắp mất phải làm những gì không? Mình muốn hỏi cho mẹ mình. Mình muốn làm sao cho ven toàn nhất. vì mẹ mình đã quá khổ rồi?:Crying:. Mình cũng quá khổ, chỉ muốn theo mẹ mà đi. Nhưng còn 2 con mình nữa! làm sao mà bỏ con được. Hiện tại tâm trạng mình rối bời, buồn mà không chia sẻ được với ai, ngay cả với chồng mình. Có những lúc buồn quá lại uống rượu, bia. biết là không tốt mà mình chỉ muốn quên đi hiện tại một lúc cho tinh thần thoải mái. Đợi con ngủ thì mẹ lại ngồi uống, uống một mình. Không khóc nổi. giá mà khóc được có lẽ đỡ biết bao.


Rồi sáng hôm sau lại tiếp tục guồng quay với cơm áo gạo tiền, với bao nỗi buồn.....