Làm sao để cuộc sống vợ chồng hạnh phúc cả về tinh thần và thể xác?


Khi viết bài này, NTT cân nhắc:


- Có vi phạm luật Trời không?


- Có vi phạm luật Người không?


- Có vi phạm luật xã hội không?


- Có vi phạm nội quy diễn đàn không?


- Có tạo nghiệp không lành không? Nếu tạo nghiệp xấu, NTT đời sau làm …dê chúa thì sao nhỉ?


Và quan trọng có đem lại lợi ích thiết thực cho ai không?


Do đó, “viết sao cho lịch mới …là viết”


Thật khó cho việc sử dụng ngôn từ để “không nói ra mà ai cũng hiểu”


Topic gồm các mục chính sau:


I- Cơ chế để hạnh phúc về thể xác


I-1- Điều kiện cần và đủ của người nam


I-1-1- Điều kiện tiên thiên


I-1-2- Điều kiện hậu thiên


I-1-2-1- Chế độ ăn uống để cho “cái ấy” cứng, khỏe, bền, dai, và sống lâu.


I-1-2-2- Chế độ rèn luyện


I-1-2-3- Chế độ ngủ nghỉ


I-1-2-4- Chế độ sinh hoạt theo lứa tuổi và cơ chế sinh lý từng người.


I-2- Điều kiện cần và đủ của người nữ.


II-Tư thế nào giúp người nữ dễ đạt hạnh phúc trong sinh hoạt vợ chồng nhất.


II-1-Cơ sở khoa học và tâm lý cho tư thế giúp cả hai đạt hạnh phúc trong sinh hoạt vợ chồng.


II-2- “Nhập đề, thân bài và kết thúc” như thế nào để cả hai tăng hạnh phúc, niềm vui trong chuyện ấy.


II-3- Thế nào là “tổng tấn công và nổi dậy”


III- Tại sao cần có tình yêu trong tình dục.


IV- Bí mật chuyện ấy trong cung cấm ngày xưa.


Tại sao có vị vua sống thọ mà có vị vua chết non?


Nếu Admin và BQT cho phép, NTT lần lượt sẽ post (có thể không theo thứ tự) và mong các bạn cùng tham gia thảo luận, góp ý,…


Xin cảm ơn Admin và các bạn.


Email: ngtrantuc@gmail.com