Loa Loa Loa... Lấy chồng xong có 1001 thứ lo toan, bận bịu. Mọi người làm gì để duy trì sự lãng mạn ( điều mà trước khi cưới không bao giờ thiếu)? Mọi người kỉ niệm ngày cưới của mình như thế nào?