Các đ.c à ! VC chúng tôi mới cưới nhau được 4 tháng. Chỉ vì 1 lý do cực kỳ trẻ con mà d.c vợ tôi đùng đùng xách valy về nhà mẹ đẻ. Các đ.c cho tôi ý kiến xem tôi cần làm gì khi vợ có thái độ và hành động như thế. Với ý kiến riêng của tôi thì : có chân đi thì có chân về. Không việc gì phải qua nhà ngoại làm phiền bố mẹ vợ, phải chịu nhường trứơc 1 cái trò trẻ con như thế.Chờ phản hồi của các bạn !