Vấn đề tiền bạc luôn là chuyện nhạy cảm giữa vợ chồng e. Thu nhập của vợ chồng e cũng ổn định, e thì muốn tiết kiệm cho tương lai, con cái ( e đang bầu 8 tháng), rồi nhà cửa, xe cộ... Nhưng chồng e thì tiêu bạt mạng lắm. ví dụ lương đc 30tr thì đưa vợ 20, còn lại để tiêu riêng mà nhiều khi còn kêu ko đủ. E cũng có lương, nhưng e thì chẳng tiêu gì nhiều, vì cứ thấy tiếc ấy, lo tiết kiệm =.= Vậy mà cứ tháng nào chồng cũng hỏi tiết kiệm được bao nhiêu. Nhiều khi e thấy nản lắm, Chẳng biết nói thế nào cho chồng nghe. Các chị cho e lời khuyên với