KỶ NIỆM ĐẸP CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN

Có những kỷ niệm nhớ mãi không bao giờ quên.


Có những khoảnh khắc không bao giờ mờ phai theo năm tháng.

Cháu múc nước để dội cho cậu, nhưng người thấp quá, đứng ở dưới vói mãi không được, nên trèo lên xe để dội nước cho cậu.


Được cháu yêu dội nước cho là niềm hạnh phúc vô bờ mà không phải người cậu nào cũng có diễm phúc được.

hình ảnh