Một vấn đề tế nhị và muôn thủa với các gia đình, đó là, tiền lương vợ/chồng do ai giữ, chi tiêu như thế nào. Mỗi một gia đình sẽ có cách xử trí khác nhau, tôi nghĩ không có cách nào là tối ưu cho mọi trường hợp, mà sẽ phụ thuộc vào từng gia đình. Hy vọng các dad/mom chia sẻ kinh nghiệm. @};-


Với gia đình tôi, chục năm qua vẫn là vợ tôi cầm tiền và chi tiêu. Không biết các bạn nam khác như thế nào, nhưng bản thân tôi thấy khá bực và bí bách vì cách quản lý này, mặc dù lúc đầu tôi cũng đồng ý.


- Bởi vì, nhiều lúc thiếu tiền, tôi cũng không muốn hỏi tiền vợ, vì khi hỏi, sẽ bị hỏi ngược lại, kiểu như: a cần tiền làm gì; tiêu gì mà nhiều thế? :((


- Đồng thời, nhiều lúc cũng muốn mua quà, chi tiêu thêm, nhưng không có kinh phí thì cũng chịu, lâu dần thành thói quen phụ thuộc, rất không hay.


Đồng thời, nếu gia đình nào đang theo kiểu này, nên làm 1 bản chi tiêu công khai, thì sẽ ổn hơn.


Trong thời gian tới, tôi sẽ trao đổi cùng vk, hướng đến việc chi tiêu tự chủ và độc lập hơn, tuy rằng nói khó nghe thì mang tính cá nhân hơi nhiều:


- Đưa ra 1 khoản chi tiêu cứng cho gia đình, tiền học của con cái, tiền ăn, chi phí cố định trong nhà. Người nào kiếm nhiều hơn thì sẽ cân đối cho phù hợp. Các khoản chi tiêu mềm thì sẽ tự cân nhắc (chưa tính được).


- Khoản tiết kiệm thì sẽ được công khai giữa 2 vkck. Vợ một sổ, chồng một sổ. Miễn là công khai và tiết kiệm.