Hôm nay được chồng thông báo, cuối tháng sau a sẽ đi học. Vậy là cuối cùng rồi anh cũng sẽ đi, hai mẹ con ở nhà cùng với giúp việc. Ôi bao nhiêu lo lắng, mình sợ nhiều thứ quá, sợ không chăm nổi con, rồi bệnh tật của mình nữa chứ, sao mình nhát gan thế. Thôi cố lên, biết làm thế nào bây giờ, chỉ biết là phải cố gắng, và cố gắng thôi.