Các anh các chị đã có gia đình trong 4rum có thể nói cho em biết khi chồng có quỹ đen nhưng nói dối vợ thì có chuyện gì ah :( ( nói dối việc ko mở tk khác, và tk chính đã hết tiền trong khi vẫn còn tiền...) Trong khi thẻ tk lương đều đưa cho anh chồng giữ hết, vợ không giữ ah ... Em nghĩ các anh chị sẽ nghĩ tới việc chồng có ng khác, nhưng còn cách giải thích nào khác không ah???