Chuyện chẳng có gì nhưngh vì cái thói ngoa ngoắt thế mà bị ăn một cái bạt tai, ôi đau quá. Có bác nào có hoàn cảnh như em không? Những nghĩ đi nghĩ lại thấy mình thật ngu. Giá như mình bớt ngoa ngoắt thì chắc chẳng bao giờ bị đòn. Đàn ông là giống người không thể chịu được cái thói xúc đất không cần xẻng của PN. Khi mặt hắn đỏ gay và bảo " ngậm miệng lại" hãy tuân thủ nhé trả tội gì, nếu cố thêm tý nữa bị ăn đòn đau lắm hu....hu....