Chào cả nhà ^^TÌnh hình là em đang đợi ngày đi phỏng vấn kết hôn ở Tỉnh, không đợi được đến phỏng vấn nên em lên đây tám luôn