Em đã dành cả buổi tối nay để soạn 1 bài lâm ly bi đát về cuộc đời em để chia sẻ với các mẹ, chuẩn bị nhấn nút giửi thì mắc cái giống gì mất hết nội dung. Tiếc đứt cả ruột gan.


Đau lòng quá các mẹ ạ, thôi em đi ngủ đây!