Chào mọi người!


Mình xin phép vào thẳng vấn đề là mình muốn HIẾN TẶNG TINH TRÙNG cho người có duyên.
Lý do, mục đích:


- Mình có người thân ko có con, muốn xin tinh trùng mà ... Mình thấy ... ==> giúp đỡ người có cùng hoàn cảnh giống người thân mình.


- Mình muốn biết khả năng sinh sản của mình.
Yêu cầu người nhận phải có:


- Sự hiểu biết ...


- Ngoại hình ...


- ...
Nghề nghiệp: Mình 27 tuổi, đang học văn băng 2 trường HVCS, ngoài ra làm kinh doanh ngoài.
Liên hệ: không chín bẩy bẩy, bốn năm sáu, bẩy bẩy sáu. (Xin đừng làm phiền)