E đã học xong trung cấp Y hiện đang đi làm cho 1 Phòng khám tư nhân. Hiện e đang muốn hỏi mọi ng có nên học tại chức k ? E vừa đăng kí khóa học tại chức ngành tài chính ngân hàng của trg Kinh Tế Quốc Dân. E k có ng đỡ đầu nên cũng lo k biết ra trg có khó xin việc k nữa. Giúp em với. Vì 15/3 này hết hạn nộp hồ sơ rồi. Huhu