Gia đình là tổ ấm, mang lại các giá trị hạnh phúc, sự hài hòa trong đời sống của mỗi thành viên, mỗi công dân của xã hội. Chỉ trong gia đình, mới thể hiện mối quan hệ tình cảm thiêng liêng giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái.

Gia đình là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc những công dân tốt cho xã hội. Sự hạnh phúc gia đình là tiền đề để hình thành nên nhân cách tốt cho những công dân của xã hội. Vì vậy muốn xây dựng xã hội thì phải chú trọng xây dựng gia đình. Hồ chủ tịch nói: “Gia đình tốt thì xã hội tốt, nhiều gia đình tốt cộng lại thì làm cho xã hội tốt hơn”

Xây dựng gia đình là một trách nhiệm, một bộ phận cấu thành trong chỉnh thể các mục tiêu phấn đấu của xã hội, vì sự ổn định và phát triển của xã hội.

Thế nhưng, các cá nhân không chỉ sống trong quan hệ gia đình mà còn có những quan hệ xã hội. Mỗi cá nhân không chỉ là thành viên của gia đình mà còn là thành viên của xã hội. Không thể có con người bên ngoài xã hội. Gia đình đóng vai trò quan trọng để đáp ứng nhu cầu về quan hệ xã hội của mỗi cá nhân.

Ngược lại, bất cứ xã hội nào cũng thông qua gia đình để tác động đến mỗi cá nhân. Mặt khác, nhiều hiện tượng của xã hội cũng thông qua gia đình mà có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến sự phát triển của mỗi cá nhân về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Vậy Tại Sao:

Con người ta có thể nhẫn nhịn ngoài xã hội, vậy tại sao với người cần nhẫn nhịn ta lại không thể làm được.


Con người ta có thể bỏ qua tất cả mọi chuyện ngoài xã hội, vậy tại sao với những việc cần bỏ qua ta lại không thể làm được.


Con người ta có thể coi nhẹ một việc nào đó ngoài xã hội, vậy tại sao việc cần coi nhẹ ta lại không thể làm được.


Người thân bên cạnh ta mới chính là người mà ta cần phải làm những điều đó, tại sao ta lại không làm đi.


Bạn nhớ nhé, hãy luôn dành những lời yêu thương cho những người thân luôn bên ta và yêu thương ta.❤️

Loading interface...