hình ảnhhanh phúc đôi khi la những điều rất binh thường trong cuộc sống .E lấy chồng 11năm rồi đo moi người a.kinh tế không co mấy. Chồng E cũng rất chi la bình thường. Dù ah lam nhiều tiền hay ít tiền dù co hay ko có  nhưng nếu vo thích kiểu gì cũng cho.du làm nhiều tiền hay ít tiền thì nếu e muốn e vẫn moi được của chồng e đến đồng tiền cuối cùng.