em có bạn gái tuổi kỷ tỵ , còn em là bính dần không biết cưới nhau có đc không mấy anh chị :( ,còn điều này nữa, người lớn tuổi bảo con gái mà răng mọc không thẳng hàg,xí xô xí xào thì thường lăng nhăn lắm, không bít có đúng không nữa :(