có ai cảm thấy bế tắc trong cuộc sống không ạ , gặp một biến cố lớn trong cuộc sống , muốn giải thoát một cách nhẹ nhàng ( tự tử bằng bếp than ) không ạ