Có bao giờ bạn tự hỏi, thế nào gọi là "GĐ"?


Đó không chỉ là nơi " che mưa tránh bão", đó là tất cả những gì bạn có thể tìm về giù cho là vinh quang hay là cay đắng của cuộc đời vùi dập.


Nếu một ngày bạn trở về nơi chính bạn xem là GĐ ấy, bạn cảm thấy lạc lõng, bạn cảm thấy sự tạm bợ... vậy thì điều đang xảy ra là đó đã k còn là GĐ nữa, hay ít nhất đó không phải là thứ GĐ bạn mong muốn!


Cuộc đời buồn thay nếu bạn không có một nơi để trở về, nơi mỗi ng dc là chính mình....


Và có một ngày trong rất nhiều ngày tháng lang thang... tôi chợt nhận ra một điều : " cái mà tôi gọi là GĐ ấy" nó vốn dĩ không có chỗ dành cho tôi, tôi không thuộc về nơi ấy... Tôi bàng hoàng nhận ra, từ bao giờ mình đã không có nơi để về, từ bao giờ "GĐ " lại xa xôi đến vậy!