Ghen tuông có phải là ghen ghét, đố kỵ không? Khi mình ghen vì chồng đi chơi với con khác mà chồng nói mình ghen ghét với nó thì nghĩa là thế nào? Mình có nên tiếp tục với người chồng như vậy không?