Các mẹ thông thái ơi, ai có kinh nghiệm về mấy vụ đặt hoa cưới và xe cưới, cùng với địa chỉ đặt rèm cửa và chăn ga gốithì cho em xin với....... Gấp gấp gấp........


Thanks cả nhà nhiều ạ...:Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: .....


Sang năm em cưới mà đang lo mấy vụ này quá ạ....... (Em ở Hà Nội)