"Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend." Albert Camus.Tạm dịch: Đừng theo tôi, chắc gì tôi đúng hướng. Đừng dắt tôi, chắc gì tôi nối gót. Hãy đi bên cạnh tôi như một người bạn tốt.Mong nhà EQ sẽ tiếp tục làm người bạn đáng tin cậy cho tất cả chị em như đã là người bạn thân thương của VềNguồn14.