Bố mình có thằng cháu ruột gọi bằng bác chuẩn bị lấy vợ là cháu gái gọi mẹ mình là bà cô họ( gần), (mẹ mình là em họ của ông nội đứa cháu gái đấy). Nếu mà về dự đám ăn hỏi hoặc đám cưới thì sẽ phải làm đại diện nhà trai (vì các bác các chú mất hết rồi, chỉ còn mỗi bố mình). Thế bây giờ chả nhẽ đi sang nhà gái hỏi vợ lại ngồi ngang hàng với mấy ông cháu vợ (bố của cháu gái đấy là cháu gọi mẹ mình bằng cô).