Em quy y Phật lúc 13 tuổi. Em còn nhớ khi quy y, có nói một câu trước phật là: Thề trọn đề giữ đạo. Hiện tại em đang quen một người đạo chúa, gia đình anh đi nhà thờ mỗi tuần, a cũng dẫn em đi, em cũng đi và không từ chối. Dù đi nhà thờ nhưng lòng tin của em dành ở nơi phật. A hỏi em có muốn theo đạo chúa không? Em có nhiều lần trả lời là em đạo phật, em ko muốn theo chúa. Anh nói nếu hai đứa khác đạo không thể đám cưới trong nhà thờ, gia đình anh bên chúa mà đi dự đám cưới sẽ bị tội. Em mới nói tại sao đạo chúa không thể bỏ đạo theo Phật mà b́ắt người đạo phật bỏ đạo theo chúa, người đạo chúa có đạo, tôn thờ chúa thì người đạo phật cũng có đạo, tại sao nói là rộng lượng mà lại bắt người khác bỏ đạo và đức tin của họ. Em nói sao có nhiều người đạo ai nấy giữ được đó, anh nói nhưng gđ anh thì không chấp nhận được.


Mẹ em cũng nhiều lần hỏi em lỡ có chồng đạo chúa thì sao? Mẹ em nói thấy có người đạo ai nấy giữ. Em có muốn theo đạo hay ko thì phải bày tỏ từ đầu, mình phải có lập trường, đừng có ai dắt đâu đi đó. Mình phải để cho mình có giá trị một chút. Mẹ em ý cũng là ko muốn em bỏ đạo phật.


Hqua tình cờ mẹ anh nói vs anh là, lớp giáo lý mới mở kêu em đi học từ giờ đi. Anh nói là em ko muốn theo đạo. Mẹ anh nói không theo đạo thì làm sao lấy chồng.


Em không biết nên làm sao, anh chị cho em lời khuyên được không ạ. Em cảm ơn nhiều.