Chồng bảo: em viết đơn đi, anh sẽ ký!


Vợ: anh nói thật đấy à?


Chồng: Đúng vậy!


Vợ: Được, em sẽ viết ngay bây giờ, rồi anh ký cho em.


...Vợ đi lấy giấy bút


...Chồng mặc quần áo


Mặc quần áo xong chồng đi luôn, không hề ngồi đợi vợ viết đơn


Sau khi chồng đi, Vợ vẫn ngồi viết. Viết xong nhắn tin cho chồng, bảo em để ở đầu giường, anh về ký nhé.


Không thấy về, cũng ko nhắn lại...