Em cần nắng để hong dài mái tóc


Em cần gió vĩnh biệt nụ hôn nhau


Em cần mưa xóa bỏ những thương đau


Cần tĩnh lặng đêm thâu dài hun hút