Con e nam nay 3t. Bị ba bé bắt đi 5 tháng nay cách đứt mọi liên lạc giữ 2 mẹ con e. E đi tìm báo công an nhung không có kết quả. Mọi người có thể chỉ giúp e thầy nào cao tay được không ạ. E nghe nói có thể nhìn hình điều khiển người khác