E 30 tuổi còn chồng đã 36 cưới được 3 năm chưa có baby, do chồng e bị tinh trùng yếu và dị dạng đầu tròn.