Em và anh xã tương lai của em muốn đi xét nghiệm tổng quát và khám SKSS trước khi kết hôn, mẹ nào có địa chỉ nào tốt chỉ cho em với ạ. Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm.