Các mẹ cho em hỏi với nếu cả nhà đi du lịch (4ng)cả trẻ em thì được mang bao nhieu $