Tụi mình sắp làm đám hỏi, nhà trai thì bát phải đeo nhẫn, 4 tháng nữa tụi minh cưới mà bây giờ mua, xong 4 tháng nữa lại mua nhẫn nữa thì phí wá, mình cũng không thấy ai đeo nhẫn làm đám hỏi rồi làm đám cưới luôn hết cả. Làm sao đễ tiết kiệm chi phí trong thời buổi lạm phát thế này đây. Hic? Không lẽ mua nhẫn bạc hả bà con???????