Câu trả lời: Mua đồng tiền mã hóa MLR

Mua bao nhiêu là hợp lý? Mỗi người chỉ nên mua 10,000 MLR tương đương khoảng 10 triệu VNĐ.

Vì sao ư? vì tổng nguồn cung của đồng này có 1 tỷ MLR; nếu cộng đồng này mỗi người đều mua 10,000 MLR thì chỉ có những người trong cộng đồng này nắm giữ MLR và khi đó giá MLR ít nhất tăng 100 lần

Còn nếu ngược lại trong cộng đồng này có người mua có người không mua thì sao? thì cũng không lo mất vốn và cũng chỉ lãi nhiều hay lãi ít thôi. Vì sao ư vì đồng MLR luôn giao dịch mức thấp nhất 1 MLR = 0.0000253 ETH

Giá MLR có thể không tăng so với ETH nhưng giá ETH tăng mọi người vẫn kiếm được tiền.

Đồng MLR dùng để mua vé số Mỹ; giá vé tính bằng USD, không liên quan đến giá của MLR, khi tiền mã hóa phổ biến, thì giá của MLR sẽ bay