Người ta nói như thế đấy , nhưng mình thấy đàn ông xây xong ngôi nhà như một toà lâu đài , họ sẽ sắm thêm 01 cái xe hơi .... và chạy ra khỏi nơi ấy ?


Đúng không?