Hồi bữa em đi nhậu với một anh, anh đó gần 30 tuổi, chưa lập gia đình nhưng có nhiều kinh nghiệm tình thường. Anh ta phán một câu "Đàn ông không ngoại tình khi họ chưa có cơ hội thôi" em thấy câu này đúng quá mấy mẹ à, dù có tin tưởng cỡ nào đi chăng nữa, chắc các ông ấy cũng có những phút yếu lòng, nhẹ thì cho qua, nặng thì tan cửa nát nhà. Không biết mấy đức lang quân nhà mấy mẹ sao nhỉ?