mấy anh chàng đông tính nhìn đep trai phét. đó ai mà biết được nó bóng. bạn là vợ mà bạn không bít thì nghĩ cũng lạ. có nhiều biểu hiện của NDT dễ nhận biết, bạn kiên nhẫn và đễ ý chút đi.