Em có 1 vấn đề cần nhờ các mẹ phân tích cho em rõ là Con trai hay con gái bị ảnh hưởng nhiều hơn khi cha mẹ ly hôn?


Tất nhiên thì con trai con gái điều bị ảnh hưởng, nhưng em muốn biết:


- con trai thì có những ảnh hưởng gì


- con gái có những ảnh hưởng gì


và đi đến kết luận là: con trai và con gái thì bé nào bị ảnh hưởng nhiều hơn. Cám ơn các mẹ