Mưa,sáng dậy muộn ko kịp nấu cơm. Trưa muốn ra ăn ngoài nhưng mưa to quá. Xuống canteen thấy chk cũng đang đứng mua cơm... Đến lượt mình thì hết cơm,suất của chk thì vẫn còn. Lụi hụi đi lên


Mẹ đẻ gọi điện,mẹ mang cơm đến cho


Không thấy chk nt hỏi đã ăn cơm chưa,ăn gì?


Hài vật vã, mới lấy nhau được 5 tháng


Nhìn mẹ lóp ngóp đội mưa mang cơm đến,thấy mình bất tài... chỉ hành hạ ng thân của mình, từ khi sinh ra đến giờ...


Cáu gắt vs mẹ,chồng con nhìn thấy thì sao???


Muốn xỉ vả bản thân quá


Bữa cơm trưa chan nước mắt...