Bạn trai mình đang chuẩn bị đi du học ở Anh 4 năm. Bọn mình yêu nhau đã 3 năm. Mình vừa muốn vừa không muốn để anh ấy đi. Lên mạng tìm thông tin và đọc cái này thì hoang mang quá:


http://thegioi.vn/cong-chung/thao-luan/2009/5/co-nen-111e-ban-111oi-111i-du-hoc


Bạn nào cho mình lời khuyên với?