Cùng cảnh vào tâm sự đi, toàn thấy top tẩy chay thôi. m chắc ko ít rơi vào hc này !!!