Chuyện của em là thế này. Em đã ly di chồng đươc 5 năm, vì chồng em có người phụ nữ khác. Em đưa 2 con về nhà ngoại sống. 1 năm sau ly dị thì em quen người đó. Tâm sự làm bạn chia sẻ đươc gần 1 năm thì ng đó ngỏ lời với em. Em cũng có nói rõ hoàn cảnh của em cho ng đó. Anh ấy đồng ý hết, nhưng đến lúc này em mới biết thực ra người đó ít hơn em 10 tuổi.:((. Trời ơi, em chết sững, Em từ chối, nhưng ng đó rất cương quyết thuyết phục em, và 1 thời gian sau thì em bị đánh bại hoàn toàn. Ng đó đưa em về nhà ra mắt gia đình, và ng đó cũng qua lại nhà em, quan tâm 2 đứa nhỏ nhà em. 4 năm trôi qua, bọn em vẫn yêu nhau như vậy, dù bên gia đình anh đã mấy lần nói về viêc cưới xin. Nhưng cả 2 đứa chưa dám dù rất muốn quy về 1 mối rồi , vì đến giờ cả 2 đứa vẫn giấu gia đình 2 bên về tuổi tác của cả 2 và hoàn cảnh của em. Làm sao giờ :(((