Khổ tâm quá các mẹ ạ, tình hình là mình kết hôn được 4tháng, sau khi kết hôn mọi việc ko như mong đợi, mình cũng phải đi làm mà mọi người trong gđ chồng mình cứ mặc định mọi việc nhà là của mình, ngay cả chồng mình cũng nghĩ vậy.:(