Ở TP.HCM có con phố "song hỷ", có bố mẹ nào từng sử dụng dịch vụ cưới hởi ở đây rùi, xin chia sẻ kinh nghiệm dv ở đây có ổn k ạ?


http://linkhay.com/o-tp-hcm-co-con-pho-song-hy-doc-dao-the-nho/495310