Mọi người ơi mọi người giúp e với. E lấy chồng được 1 năm. Chửa đẻ nên chưa đi làm gì. Nhà mới xây nên hãn nợ. Chồng e trước tháng đi làm tháng k. Giờ thì đi làm đều rồi. Nhưng mà đi làm lương toàn đưa mẹ chồng hết k đưa e. E cần mua gì thì phải ngửa tay xin bà. Đến cái đồ trong khéo rách nát cũng ngại k dám xin. Bình thường e chỉ xin tiền mua thức ăn hàng ngày. Đồ mua cho con e cũng ngại k xin. Bảo chồng mỗi tháng chỉ đưa mẹ tiền sinh hoạt thui còn đâu vợ chồng con cái còn tiêu. Rồi mỗi tháng bỏ ra 1 tí mấy tháng tích vào rồi đưa mẹ giả nợ tiền nhà sau. Nhưng mà chồng e k đồnh í. Nố là chưa ổn định. Ví dụ giờ chỉ đưa mẹ ít tiền sinh hoạt thì cuối tháng hết tiền phải xin mẹ à. E bảo bây giờ ah có vợ con có gia đình riêng rồi phải tự lập đi k phải bám víu mẹ như vậy. K có tiền thì vay rồi làm ra giả. Chứ k phải cứ ỉ vào xin mẹ. Chồng e thì xin bà được chứ e con dâu ai mở mồm xin suốt ngày được. Hồi đẻ tiền đẻ e cũng đưa bà hết vì nghĩ mọi thứ bà chi nên e đưa bà hết. Ở nhà xoáy nhãn với bà đến lúc có tiền bà đưa 2tr chồg e cũng kêu thôi mẹ cầm đi k phải đưa bọn con. Hazzz e chán k biết phải làm thế nào mọi người giúp e với.