Tôi là người vợ già xấu xí. Mệt mỏi già nua không biết đẻ con trai. Gã trồng tôi bảnh bao, trẻ con, lười nhác và hay khoác lác