Mọi người cho mình hỏi, ở thánh phố Hồ Chí Minh chỗ nào chữa hiếm muộn bằng đông y ok và an toàn vậy?