Chồng mạng Thủy (tuổi Hợi), vợ mạng Hỏa (tuổi Dần), con mạng Mộc (tuổi Mèo) sẽ như thế nào vậy các mẹ ?


Các mẹ làm ơn xem giùm em 1 quẻ nhé :D