Không đăng ký kết hôn mà khi chia tay đâu có thể chia tài sản được phải không mọi người